BROWCHITECT


Hair Removal

 

Wat is het

Permanente laserontharing (hairremoval)  is een cosmetische ingreep die wordt gebruikt om ongewenst lichaamshaar op eender welk lichaamsdeel permanent te verwijderen.

 


PROMO'S IN SEPTEMBER & OKTOBER VAN DE LASERONTHARING

MAAK JE AFSPRAAK IN SEPTEMBER OF OKTOBER EN GENIET VAN DE MAAND ACTIE:

☞ Onderbenen (met knie) + full bikini + oksel: €395 ipv €520
☞ Onderbenen (met knie) voor € 225 + oksels GRATIS twv €95
☞ Full bikini voor €200 + oksels GRATIS twv €95


Al deze prijzen voor laserontharing zijn de prijzen per sessie.


Voor wie

Onze laser is gespecialiseerd in het succesvol ontharen van vrijwel alle huid en haartypes. Hoe lichter de huid en bijgevolg hoe donkerder de haren, hoe efficienter werken. De laserbehandeling is niet toepasbaar bij mensen met een rosse of grijze haarkleur. Donkerrosse/ rode haren kunnen echter wel behandeld worden. Eveneens zal de laserontharing niet toegepast kunnen worden op lichte donsharen. Dit omdat deze haren niet vatbaar zijn voor het laserlicht (weerkaatsing van het licht).

Daarom is het belangrijk dat uw huid zo licht mogelijk is op het moment van de behandeling. Hierom wordt de behandeling vaker uitgevoerd tijdens de herfst, winter en lente en zal blootstellen aan zonlicht en zonnebank vermeden moeten worden in de periode voor de behandeling (inclusief een periode na, zie aftercare). Hierover later meer.

 

Informatieconsult

Voorafgaand aan de behandeling zal er steeds een informatieconsult plaatsvinden. Tijdens dit consult zal besproken/ onderzocht worden of de laserontharing behandeling bij u toegepast kan worden (aan de hand van een klantenfiche). De behandeling en de apparatuur zullen uitvoerig toegelicht worden en eventuele vragen zullen beantwoord worden. Eveneens leggen we de eigenlijke behandeldata vast voor de permanente laserontharing. Gelieve tijdens dit consult uw MEDICATIE BIJSLUITER (indien u bepaalde medicatie neemt) mee te brengen.

Er zal tijdens dit consult ook een testflits uitgevoerd worden, deze testflitst zal uw gevoeligheid op het laserlicht bepalen, indien u overgevoelig reageerd op het laserlicht kan dit zo op een veilige manier vastgesteld worden.

Voor dit consult inclusief testshot zal een bedrag van €25,00 euro aangerekend worden.

 

Foto van laserontharing been
Foto van laserontharing been
Foto van laserontharing oksel

 

Hoe gaat men te werk

Het laserontharingsapparaat maakt gebruik van hoog energetisch gepulseerd laserlicht.

De energie van deze laserpuls wordt omgezet in warmte die via het lichaamseigen melanine (melanine is van nature in het haar aanwezig) de behandelde haarzakjes vernietigd.

Op de huid zal voor aanvang een dikke laag verkoelende gel aangebracht worden, deze gel dient als geleider voor de lichtpulsen. Hierna gaan we aan de slag met het apparaat voor de laserontharing. Het apparaat beschikt over een kopstuk dat een speciale koelfunctie bevat, deze koelfunctie zorgt ervoor dat wanneer de laser in contact komt met de huid en hij een warmtepuls geeft, de omliggende huid en onderliggende bloedvaatjes beschermd zijn tegen de hitte van de laser. 

U zal tijdens de behandeling een speciale bril krijgen, deze zal uw ogen beschermen tegen de lichtflitsen.

 

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig – resultaten

Doorgaans gebeurt de laserontharing behandeling in vier tot acht sessies. Naargelang de te ontharen plaats op uw lichaam, het type van uw huid en de kleur van uw haar zijn er meer of minder sessies nodig. Al deze laserontharing sessies zijn inclusief intervallen (rustperiodes) van enkele weken.

Deze intervallen zijn noodzakelijk omdat de haartjes verschillende groeifases doorlopen. Enkel het haar dat zich in de actieve (anagene) fase bevind, kan behandeld worden. Bovendien verschilt de groeicyclus van de haartjes naargelang de te behandelen zone.

De resultaten van de laserontharing zijn echter wel duidelijk zichtbaar vanaf de eerste behandeling, de haartjes zullen eerst teruggroeien, waarna ze gemiddeld na één tot twee weken uitvallen.

Naarmate de behandelingen vorderen, wordt de groei van de resterende haren vertraagd en worden deze haren ook vele malen fijner.
Hierna is een jaarlijkse onderhoudssessie aangewezen (eveneens afhankelijk van klant tot klant).

 

Reactie na laserontharing behandeling

Onmiddellijk na de laserontharing behandeling kan de huid een lichte roodheid en/of zwelling vertonen. Dit is een zeer normale huidreactie welke na enkele uren al sterk zal verminderen/verdwijnen. Om deze reactie in te perken, kan direct na de behandeling gekoeld worden met coldpacks of koude kompressen.

U kan na de laserontharing behandeling uw normale dagtaken gewoon hervatten.

 

Wanneer niet mogelijk

- Bij het gebruik van bepaalde medicatie, aangezien sommige van deze medicijnen (ook op natuurlijke basis) een invloed hebben op de gevoeligheid van de huid (ze maken de huid (over)gevoelig voor daglicht en bijgevolg ook voor het laserlicht).  Gelieve tijdens het CONSULT de BIJSLUITER van de MEDICATIE die u neemt mee te  brengen, zo achterhalen wij of uw medicatie al dan niet een contra-indicatie vormt.
- Wanneer u minder dan 6 maanden geleden de stof isotretinoine innam.

- Wanneer u minder dan 6 weken geleden de stof cortisonen innam.

- Tijdens de zwangerschap/ bij het geven van borstvoeding.

- Wanneer u een pacemaker of inwendige defibrillator heeft.

- Bij kanker (pas na twee jaar genezen verklaard te zijn en mits een schriftelijk bewijs hiervan, opgemaakt door een erkend arts, kan een behandeling met de laser toegepast worden).

- Nooit bij huidkanker (op eender welke zone de kanker voorkwam).

- Bij een afwijking van de huid/ verstoorde wondgenezing (verstoringen, verdikkingen/overmatig littekenweefsel).

- Bij recent littekenweefsel (operatie die recentelijk werd uitgevoerd).

- Bij huidinfecties.

- Bij actieve koortsblaas (lip) infectie (herpes) (dit omdat de laserbehandeling deze contra-indicatie kan verergeren). Als deze niet actief zijn, kan de laserbehandeling wel toegepast worden.

- Bij koorts of andere afwijkingen van het immuunsysteem (HIV,…)

- Bij tatoeages op de plaats van de behandeling (deze kunnen hier mogelijk door vervagen, omdat de laser mogelijk ook het pigment van de tatoeage kan aantasten). Wel kunnen wij rond de tattoo heen werken.

* Neem bij twijfel altijd contact op met uw (huis)arts. Dit is in alle gevallen aangewezen.

 

Wanneer wel mogelijk mits extra voorzorgsmaatregelen

- Bij gebruik van veel pijnstillers (of in het algemeen medicijnen die invloed hebben op het zenuwstelsel) Aangezien deze medicijnen een verminderde pijnrespons als gevolg kunnen hebben, alsook kunnen bepaalde medicijnen het bloed verdunnen waardoor blauwe plekjes meer voorkomen na het behandelen met de laser.

- Bij epileptici (eventueel kan de techniek wel toegepast worden indien de ogen extra afgeschermd worden voor de lichtflitsen (denk aan extra watjes op de ogen onder de beschermende bril) dit zal besproken worden tijdens uw consult).

- Bij migrainepatiënten voornamelijk ‘aura’-migraine (hierbij zullen net zoals bij de epileptici extra voorzorgsmaatregelen genomen worden betreffende de extra bescherming van de ogen).

- Bij suikerziekte patiënten type 1  (i.v.m. het moeilijker herstellen van de huid, slechte doorbloeding).

- Bij metalen die net onder de huid (de te behandelen zone) geplaatst zijn (denk aan piercings, deze zullen gedurende de behandelperiode verwijderd moeten worden).

- Wanneer u in de afgelopen 6 weken blootgesteld bent geweest aan Uv-straling (na een periode van 6 weken niet blootgesteld te zijn geweest kan de techniek wel toegepast worden).

* Neem bij twijfel altijd contact op met uw (huis)arts. Dit is in alle gevallen aangewezen.
 

Vooraf laserontharing behandeling

- U stelt het te behandelen gebied gedurende minimum 6 weken niet bloot aan Uv-straling.

- U scheert één dag voor de lasersessie de lichaamszone (niet van toepassing bij het gelaat) die u wenst te laseren, OPGELET u laat twee vierkante centimeter haar staan in de te behandelen zone.

- U reinigt uw huid met zeepwater voor de behandeling.

- U stopt met bruinversnellers of het gebruik van bruinen zonder zon uiterlijk 2 weken voor de behandeling. U scrubt de zone, tot dat alle restanten van de huid verdwenen zijn.

- De huid moet vrij zijn van cosmetische producten.
 

Aftercare laserontharing

- U vermijdt zon en zonnebank gedurende de hele behandelperiode (inclusief intervalperioden). Indien er toch zon is, gebruik dan een sunblock (SPF50).

- Waxen dient gedurende de gehele behandelperiode (inclusief intervalperioden) vermeden te worden.


Duurtijd laserontharing

Consult: 15 minuten.

Laserontharing behandeling: Afhankelijk van het te behandelen gebied varieerd dit van enkele minuten tot een uur.
 

 

PROMO'S IN SEPTEMBER & OKTOBER VAN DE LASERONTHARING

MAAK JE AFSPRAAK IN SEPTEMBER OF OKTOBER EN GENIET VAN DE MAAND ACTIE:

☞ Onderbenen (met knie) + full bikini + oksel: €395 ipv €520
☞ Onderbenen (met knie) voor € 225 + oksels GRATIS twv €95
☞ Full bikini voor €200 + oksels GRATIS twv €95

 

Al deze prijzen zijn de prijzen per sessie.